#USA: MIN FOTO GADE SA OU PEP KI BOUKE AP FE NAN PEYI AMERICAIN: DI FEU NAN PEYI BLAN MATIN ,MIDI ,AK LAN NUIT ,TOUT TAN NOU PA BOULE PEYI A, AK TOUT BLAN AK TOUT BUSINESS YO EN YEN PAP CHANGE: MOIN DI NOU BOULE PEYI A ,LI PAKA VIN PI MAL KE LI YE .

 

#USA: MIN FOTO GADE SA OU PEP KI BOUKE AP FE  NAN PEYI AMERICAIN: DI FEU NAN PEYI BLAN MATIN ,MIDI ,AK LAN NUIT  ,TOUT TAN NOU PA BOULE PEYI A, AK TOUT BLAN AK TOUT BUSINESS YO EN YEN PAP CHANGE: MOIN DI NOU BOULE PEYI A ,LI PAKA  VIN PI MAL KE LI YE .
Print Friendly, PDF & Email