*Aswè a nou pral wè ansanm 2 ti Dosye: 1-Yon ti kanntè bokit minis Peyi a resevwa kòm don 2-kesyon arete komèsan pou ideyoloji politik ak koulè po yo*

 

 

 

Aswè a nou pral wè ansanm 2 ti Dosye: 1-Yon ti kanntè bokit minis Peyi a resevwa kòm don 2-kesyon arete komèsan pou ideyoloji politik ak koulè po yo*

*1-* Jodia Peyi DAyiti resevwa premye don imanitè li nan kad batay kont kowonaviris la, se UNICEF ki remèt leta Ayisyen yon ti kanntè bokit. Pandan anpil peyi ak òganism etranje ap voye espesyalis, gwo medsen ak anpil materyel pou ede lòt pèp epi blan an ap vin fè minis fè foto ak ti bokit. Se yon imilyasyon pou kèk antreprenè Ayisyen ki di: yo 2-3-4 ka ofri yon katye plis ke sa.

Alòske sa gen plis pase 8 jou depi senatè Youri Latortue ak ekip li te pote soutyen li nan anpil klinik nan distribiye kit (blouz, bwat gan, ak bwat kach ne) pou pèsonèl sante yo, san konte fòmasyon yon gwoup 50 jèn te pran pandan yon semèn pou te al sansibilize moun nan kominote pa yo kont Coronavirus, nan kit yo, chak kote jwen yon ti posyon piti kou li ye, nan stòk li te komande depi nan komansman fevriye.

Malgre jefò san fè piblisite, gen kèk ti fanatik PHTK kite vle vire jès solidarité senatè Youri Latortue an politik, nan kritike jès moun ki wè li nesesè pou li aji.

«nou se yon peyi pòv se vre men nou pa merite tout imilyasyon sa yo».

*2-kesyon arete komèsan pou koulè pou yo*

Mwen estime minis kòmès la Jonas Coffy, ta renmen fè yon bon travay, etanke yon ansyen depite li konnen li pa dwe proteje pi gwo pou pi piti ni proteje pi piti pou pi gwo.

Si nou pran yon ti egzanp: yè 23 mas la, to referensyèl USD 97.5560 goud pou 1 dola, jodia li 98.0304 goud pou 1 dola gen kè kote menm se plis 100 goud wap bezwen pou achte 1 dola. Kidonk, yon komèsan ki achte pwodwi li yo nan peyi etranje; li oblige achte dola pandan lap van an goud malgre dola pa sispann monte. Mwen konseye minis kòmès delege reprezan li yo nan tout peyi ade la planifye rankont ak chanm kòmès yo pou rezoud poblèm nan, se ap yon meyè solisyon, paske jan lap fèt an gwo ponyèt la pa bon. Minis la abitye ak leta a deja e li konnen kijan li ka rezoud ti poblèm sa.

Minis la ka tou profite rezoud poblèm ti malere ap pase lè yo al achte nan mache piblik yo. Se machann nan ki deside konbyen lap vann ou moso yanm nan, se li menm ki deside konbyen lap vann ou 3 ti grenadya, 4 grenadya pou 125 goud, gwo mamit sitwon pou 3500 goud li pa posib. Minis lap bon si nou itilize balans nan mache yo pou machann kap vann viv, tankou bannan, patat, pwa vèt, yanm, manyòk elatriye… konsa se pa machann yo pmki pou deside konbyen yon dwe vann liv viv sa yo, se leta ki va deside konbyen chak liv nan manje sa yo dwe koute.

Nou koprann volonte minis Jonas Coffy pou pote chanjman nan regilarize maché a, men, nap mande liberasyon tout komèsan leta arete nan move kondisyon.

https://twitter.com/blaiserobelto/status/1242634064827428865?s=21

Print Friendly, PDF & Email