Not Biwo Kominikasyon Senate Antonio Cheramy : konviksyon nou se ekspresyon pozisyon lit majorite a!

Not Biwo Kominikasyon Senate Antonio Cheramy : konviksyon nou se ekspresyon pozisyon lit majorite a!

“…Se sou pawòl sa mwen wete chapo m byen ba douvan detèminasyon ak angajman tout militan, etidyan pwogresis ak tout sitwayen ki angaje nan chache verite ak batay pou kondisyon lavi yo chanje!

Aprè ansanm batay nou mennen nan sosyete a ak nan palman pou majorite a konprann kesyon ekonomik yo ak konsekans sosyal yo ki se rezilta gabji ak koripsyon nan piwo nivo leta a; konviksyon nou fè n paka pran trèv sou rèv majorite a ki se jwenn yon lavi miyò nan jan leta òganize tèt li kont mas la.

Malgre mafya yo manniganse anpil estratejèm pou te denatire sans batay nou an, entegrite nou se lyen ki rann majorite swiv pozisyon nou! Nou te klè depi akò angajman Sektè Demokratik ak Popilè a; evenman 6,7,8 jiyè pase yo pat gen pou revandikasyon chanje mayo nan kenbe menm jwè kap fè gòl nan kan pèp la…popilasyon an se tout ekip lan li te mande chanje! Etandone nou toujou rete tande revandikasyon majorite a, kòm avangadis nou te di nan akò 12 jen Sektè Demokratik ak Popilè a se chodyè kòripsyon ak enjistis sosyal la ki pou chavire nèt!

Pandan kriz jeneral la ap vale tèren, mafya yo mete tèt yo ansanm pou rale youn nan jwè ki te nan tribin pèsonèl yo pou kreye divèsyon sou revandikasyon reyèl mas la; kòm kidire se yon jwè rasanblè! Domaj se byen konte mal kalkile, kreyon listwa pa gen gòm; chwa sa bobo ak lide pou jistifye zak briganday k’ap fèt sou byen sila yo k’ap fè jefò pou rete anvi nan sistèm miwo-miba yo enstitye a!

Nou te gentan konprann mannèv malonèt sa, se nan sans sa nou te pran pozisyon nou klè nan Gwoup4 la nan sena pou n di: “N’ap respekte akò angajman Sektè Demokratik ak Popilè a sou revandikasyon mas la.” Depi aprè deklarasyon piblik nou nan sena a se anpil atak nap resevwa pou pozisyon nou. Men nou te konnen endistri divèsyon an pa tap ret la; paske pawòl la di lè bèt la pral trepase se lè sa l fè pi move kout tèt la! Kidonk trak kap sikile pou fè konprann nou ta apiye kèk manm nan gouvènman sansi mafya yo, pa ni ebranle ni atake pozisyon nou ak angajman nou nan batay pou byennèt majorite a.

N’ap fini pou n di patizan nou ak tout senpatizan nou, nou pa janm gen pozisyon anba tab ni pozisyon mabouya; kidonk rete veyatif! Se nan kapote chodyè enpinite, kòripsyon ak vòl nou angaje nou! Kidonk nou pa rekonèt okenn desizyon pansman sou chwa pouvwa-kansè ki vize detounen atansyon nou sou revandikasyon reyèl majorite a!

Mèsi!

Biwo Kominikasyon Senatè Antonio CHERAMY
05/09/2018, Pòtoprens, Ayiti.

Print Friendly, PDF & Email