Nan video sa a, Onorab Senatè BEAUPLAN te fè yon pwomès deja. Jodia, nou nan mwa Oktòb. Rapò a poko soti.

Nan video sa a, Onorab Senatè BEAUPLAN te fè yon pwomès deja.

Li te pwomèt pou li remèt rapò a nan mwa Dawout ki pase a. Apre anpil presizyon sou kalandriye odisyon yo, Onorab la te di ke rapò a ap pare 10 Dawou 2017 ki pase a.

Jodia, nou nan mwa Oktòb. Rapò a poko soti.

Onorab la pwomèt ke fwa sa a, se ra se ta. Li bay Pèp Ayisyen an randevou nan 2 semèn. Yon Pèp k’ap soufri, yon Pèp ki nan mizè. Yon Pèp ki konnen ke se kòripsyon ki mete li nan malsite ak endiyite.

Batay kont kòripsyon an p’ap ka kanpe nan wout.

Onorab Senatè BOPLAN, Pèp Ayisyen an ap gade w.

Pèp la ap tann rapò a nan 2 semèn, jan w pwomèt li a. Pèp la pa ka tann ankò …

Kouraj !!! Diyite !!! Konviksyon !!!

Beaup

Print Friendly, PDF & Email