Cyrus Sibert ! Ki enfrastrikti ki genyen nan peyi a frem lew ap pale de vini dyaspora ak touris la

image from pinterest.com

 

 

 

Cyrus Sibert ! Ki enfrastrikti ki genyen nan peyi a frem lew ap pale de vini dyaspora ak touris la. Dyaspora yo le yo vini 70% se fanmiy yo ke yo vini wè. 20% se zafe pesonel yo ke yo vini regle 10% vini pou fet patronal ak vini dèyè fanm ak neg.

Siw vle pou dyaspora ak touris vini pou fe touris vre janw ta vle a, kom ou se pot vwa gouvenman an donk fe gouvenman an mete yon lopital de referans nan chak depatman, meté élektrisité, konstri yon mizé nan chak depatman, konstri bon wout ki sekiritè nan chak depatman ki pou anpeché vye aksidan, mete polis touristik non selman ki pale tou 2 lang nasyonal peyi a men tou ki pale o mwen youn nan 2 lang etranjè ki pi pale nan rejyon an ki se anglè ak espayol.

Mete an valè tout grot, tout lyé istorik ak sit touristik peyi a. Konstri wout visinal ki pou pemet menm si machin paka ale men moto ka rivé. Imajinew wap mandé pou touris vini, ale gade movez eta boulva Jan Jak Desali-n janl sal kon pen-y ti dan e ki ta dwe refè, trasé, planté pyé palmis ak pyé kokoyé chak 20 pye nan tou 2 bor li ak limyè milti kolò. Sa ta dwé fet depi soti erpot pou monté Delma rive Petyonvil, Boulva Jan Jak Desali-n, ale Kafou, soti Chanmas monte Lali pou al Petyonvil etc…

Nou poko ka fè touris an Haiti paske nou poko pre pou sa konnen byen ke nou pa gen anyen ki pou atire yo. Pa envité yo vini pou yo pran tifoyid ak malarya. Ok ! Siw bezwen fe touris vini, pa kite moun ap fe bezwen fizyolojik yo a tè bor la mè. Nou pa gen bon gawoutyè alè wè se metwo. Sel sa kap fet se ramasé lajan peyi a epi al achté kay USA donk ki touris wap palé la a?

Lou Evans Arné

Print Friendly, PDF & Email